Pozytywne Procesy Motywacyjne HR:

Działalność naszj firmy oparta jest na metodyce nauczania osób dorosłych oraz na podejściu projektowym. W obydwu tych obszarach w pierwszym etapie najważniejszą część stanowi prawidłowa diagnoza obecnego stanu. Jest to podstawa do dalszych prac kończących się rekomendacjami z planami wdrożenia. W czasie współpracy tworzymy razem z klientem model operacyjny funkcjonowania proponowanych rozwiązań.

 

Narzędzia diagnostyczne opieramy na metodyce socjologicznej. Wierzmy, że pracownicy to największy zasób organizacji dlatego angażujemy ich w analizę kultury organizacji. Stosujemy zasadę długofalowej współpracy, ponieważ każda zmiana następuje etapami poprzez zastępowanie obecnych procesów tymi bardziej efektywnymi. Naszą siłą jest połączenie doświadczenia z młodzieńczą pasją przy wsparciu narzędzi informatycznych.

 

Przewodzi nam myśl, że:

Najważniejsze w powodzeniu tego co chcemy zrobić w przyszłosci jest zrozumienie tego co jest teraz.


Działamy w czterech obszarach:

I. Analizy efektywności personalnej.

II. Systemy rozwoju pracowników.

III. Proceury Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

IV. Narzędzia ZZL wspierajace model biznesowy.